Wednesday, December 23, 2009

வேட்டைக்காரன்


சி. கருணாகரசு said...
கையில வச்சிருக்கன் வில்லு....
என்னோட மோத எவனுக்கு இருக்கு தில்லு!!

இந்த வேட்டைக்காரனின் கதை இங்கே பாருங்கள்